Verandert data de traditionele Nederlandse industrie?

Ook binnen de traditionele industrie in Nederland, hoe divers ook, wordt er volop nagedacht over de verdienmodellen van de toekomst, al dan niet onder druk van de concurrentie, (keten)partners en soms regelgeving. Wel kenmerkt de sector zichzelf als behoudend en worden stapjes in de digitalisatie voorzichtig gezet. “Maar hoe dan ook gaat ons business model veranderen”, zegt Giovanni Vierling van geodata en onderzoeksbedrijf Fugro met zekerheid. “We experimenteren met kunstmatige intelligentie en machine learning om bredere voorspellingen te kunnen doen op basis van de door ons verzamelde data, zoals bijvoorbeeld data die van boeien op zee komen.”

Aan deze content lunch namen deel Ad van de Werff, Enterprise Architect bij Vion, Hans Quivooij, Manager Enterprise Architecture & Information Security/Corporate Information Security Officer bij de Group IT&IM van Damen Shipyards, en Giovanni Vierling, Manager Application Services bij Fugro ICT. Gastheer was Michiel Eielts, managing director Benelux van Equinix, de leverancier van datacenters en interconnectie. Equinix helpt klanten in hun digitalisering, door onder meer directe data-uitwisseling mogelijk te maken tussen bedrijven en hun partners, klanten en providers.
Waar de een druk bezig is met experimenten, staat de digitalisatie bij anderen nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld bij Vion, producent van varkens- en rundvlees. Data is ook hier belangrijk, onder meer om te delen in de gehele keten. Voedsel moet door de consument en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terug te herleiden zijn tot de productielokatie. Ook daarin worden veel stappen gemaakt, zegt Ad van de Werff van Vion. Zo wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om dna-data op te slaan en te volgen door de hele keten. Productielokaties worden volgehangen met IoT-apparaten die ook weer data leveren. “Maar dat staat nog in de kinderschoenen. We maken nu eerst op IT-gebied de basis op orde, om daarnaast voorzichtig te kijken naar innovatie.”
Ook binnen de traditionele industrie in Nederland, hoe divers ook, wordt er volop nagedacht over de verdienmodellen van de toekomst, al dan niet onder druk van de concurrentie, (keten)partners en soms regelgeving. Wel kenmerkt de sector zichzelf als behoudend en worden stapjes in de digitalisatie voorzichtig gezet. “Maar hoe dan ook gaat ons business model veranderen”, zegt Giovanni Vierling van geodata en onderzoeksbedrijf Fugro met zekerheid. “We experimenteren met kunstmatige intelligentie en machine learning om bredere voorspellingen te kunnen doen op basis van de door ons verzamelde data, zoals bijvoorbeeld data die van boeien op zee komen.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan deze content lunch namen deel Ad van de Werff, Enterprise Architect bij Vion, Hans Quivooij, Manager Enterprise Architecture & Information Security/Corporate Information Security Officer bij de Group IT&IM van Damen Shipyards, en Giovanni Vierling, Manager Application Services bij Fugro ICT. Gastheer was Michiel Eielts, managing director Benelux van Equinix, de leverancier van datacenters en interconnectie. Equinix helpt klanten in hun digitalisering, door onder meer directe data-uitwisseling mogelijk te maken tussen bedrijven en hun partners, klanten en providers.
Waar de een druk bezig is met experimenten, staat de digitalisatie bij anderen nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld bij Vion, producent van varkens- en rundvlees. Data is ook hier belangrijk, onder meer om te delen in de gehele keten. Voedsel moet door de consument en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terug te herleiden zijn tot de productielokatie. Ook daarin worden veel stappen gemaakt, zegt Ad van de Werff van Vion. Zo wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om dna-data op te slaan en te volgen door de hele keten. Productielokaties worden volgehangen met IoT-apparaten die ook weer data leveren. “Maar dat staat nog in de kinderschoenen. We maken nu eerst op IT-gebied de basis op orde, om daarnaast voorzichtig te kijken naar innovatie.”
Ook binnen de traditionele industrie in Nederland, hoe divers ook, wordt er volop nagedacht over de verdienmodellen van de toekomst, al dan niet onder druk van de concurrentie, (keten)partners en soms regelgeving. Wel kenmerkt de sector zichzelf als behoudend en worden stapjes in de digitalisatie voorzichtig gezet. “Maar hoe dan ook gaat ons business model veranderen”, zegt Giovanni Vierling van geodata en onderzoeksbedrijf Fugro met zekerheid. “We experimenteren met kunstmatige intelligentie en machine learning om bredere voorspellingen te kunnen doen op basis van de door ons verzamelde data, zoals bijvoorbeeld data die van boeien op zee komen.”

 

Aan deze content lunch namen deel Ad van de Werff, Enterprise Architect bij Vion, Hans Quivooij, Manager Enterprise Architecture & Information Security/Corporate Information Security Officer bij de Group IT&IM van Damen Shipyards, en Giovanni Vierling, Manager Application Services bij Fugro ICT. Gastheer was Michiel Eielts, managing director Benelux van Equinix, de leverancier van datacenters en interconnectie. Equinix helpt klanten in hun digitalisering, door onder meer directe data-uitwisseling mogelijk te maken tussen bedrijven en hun partners, klanten en providers.
Waar de een druk bezig is met experimenten, staat de digitalisatie bij anderen nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld bij Vion, producent van varkens- en rundvlees. Data is ook hier belangrijk, onder meer om te delen in de gehele keten. Voedsel moet door de consument en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terug te herleiden zijn tot de productielokatie. Ook daarin worden veel stappen gemaakt, zegt Ad van de Werff van Vion. Zo wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om dna-data op te slaan en te volgen door de hele keten. Productielokaties worden volgehangen met IoT-apparaten die ook weer data leveren. “Maar dat staat nog in de kinderschoenen. We maken nu eerst op IT-gebied de basis op orde, om daarnaast voorzichtig te kijken naar innovatie.”
Ook binnen de traditionele industrie in Nederland, hoe divers ook, wordt er volop nagedacht over de verdienmodellen van de toekomst, al dan niet onder druk van de concurrentie, (keten)partners en soms regelgeving. Wel kenmerkt de sector zichzelf als behoudend en worden stapjes in de digitalisatie voorzichtig gezet. “Maar hoe dan ook gaat ons business model veranderen”, zegt Giovanni Vierling van geodata en onderzoeksbedrijf Fugro met zekerheid. “We experimenteren met kunstmatige intelligentie en machine learning om bredere voorspellingen te kunnen doen op basis van de door ons verzamelde data, zoals bijvoorbeeld data die van boeien op zee komen.”

Aan deze content lunch namen deel Ad van de Werff, Enterprise Architect bij Vion, Hans Quivooij, Manager Enterprise Architecture & Information Security/Corporate Information Security Officer bij de Group IT&IM van Damen Shipyards, en Giovanni Vierling, Manager Application Services bij Fugro ICT. Gastheer was Michiel Eielts, managing director Benelux van Equinix, de leverancier van datacenters en interconnectie. Equinix helpt klanten in hun digitalisering, door onder meer directe data-uitwisseling mogelijk te maken tussen bedrijven en hun partners, klanten en providers.
Waar de een druk bezig is met experimenten, staat de digitalisatie bij anderen nog in de kinderschoenen. Bijvoorbeeld bij Vion, producent van varkens- en rundvlees. Data is ook hier belangrijk, onder meer om te delen in de gehele keten. Voedsel moet door de consument en door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terug te herleiden zijn tot de productielokatie. Ook daarin worden veel stappen gemaakt, zegt Ad van de Werff van Vion. Zo wordt er gewerkt aan de mogelijkheid om dna-data op te slaan en te volgen door de hele keten. Productielokaties worden volgehangen met IoT-apparaten die ook weer data leveren. “Maar dat staat nog in de kinderschoenen. We maken nu eerst op IT-gebied de basis op orde, om daarnaast voorzichtig te kijken naar innovatie.”

Auteur: René Schoemaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vion heeft sinds kort een CIO die de digitale transformatie moet leiden,

zegt Van de Werff, die zelf ook recent bij de vleesproducent aan de slag is gegaan. Zijn taak als enterprise architect is in eerste instantie het rationaliseren van de applicatieomgeving. Daarnaast wil hij api’s ontwikkelen om die in de keten beschikbaar te stellen.
Innoveren en de huidige basis op orde krijgen cq houden: het een sluit het ander niet uit, zo zijn de tafelgenoten het met elkaar eens. “Je kan niet zeggen dat je eerst de basis op orde wil hebben, om dan later pas te beginnen met innoveren”, zegt Van der Werff onder instemmend geknik van zijn gesprekspartners. “Ook wij zijn daarmee bezig”, zegt Hans Quivooij van Damen Shipyards. “We willen wereldwijd naar één platform (we hebben nu verschillende ERP-systemen) en gaan PLM introduceren. Als ik kijk naar onze concurrenten vind ik dat wij in onze sector wel voorop lopen. We denken na over hoe wij de data die we van onze schepen verzamelen, kunnen gebruiken. Daar kunnen we wat mee, maar ik zie niet zo snel een compleet nieuw business model ontstaan, eerder een uitbreiding. We kijken ook naar andere sectoren, zoals de luchtvaart waar motormaker Rolls Royce al veel langer een abonnementenmodel aanbiedt voor de beschikbaarheid van een motor. We kijken zeker ook naar ontwikkelingen als autonome schepen. In onze sector zie ik wat dat betreft geen voor ons gevaarlijke ontwikkelingen, ik ben meer beducht voor een eventuele disruptor van buiten onze sector. Maar die heb ik nog niet gezien.”
Hans Quivooij (Damen Shipyards): “Als ik kijk naar onze concurrenten vind ik dat wij in onze sector wel voorop lopen.”
De verwijzing van Quivooij naar de luchtvaartsector triggert Michiel Eielts van Equinix. “Wij zijn op dit moment betrokken bij de ontwikkeling van een maintenance-platform door Air France – KLM en met medewerking van de Universiteit van Amsterdam. We willen met AI tot een betere predictive maintenance komen. Daarvoor is heel veel data nodig, meer dan alleen van vliegtuigmotoren. Hierin wordt samengewerkt met de partners van Air France – KLM, want hoe meer data je hebt, des te beter zijn de voorspellingen te maken.’
Op de opmerking van Vierling dat het goed is dat bedrijven openstaan voor een dergelijke samenwerking, zegt Eielts dat zulke vertrouwensrelaties complex zijn, maar dat de kostenbesparing vaak een overtuigend argument is. Quivooij ziet het in zijn sector wat moeilijker gaan. “In onze sector is het vertrouwen nog niet zo stevig, er wordt zwaar geconcurreerd. Tegelijkertijd is de data per bedrijf te weinig om tot goede AI-toepassingen te komen. Ook heeft elk bedrijf zijn eigen ontwikkelfase, dus het is per definitie al lastig om bruikbare data te delen.”
Michiel Eielts (Equinix): “We willen met AI tot een betere predictive maintenance komen.”
De angst om data te delen ziet Vierling ook bij de klanten van Fugro, zeker degenen die actief zijn in de olie-industrie. Fugro’s divisie voor meteorologische en oceanografische data-analyse verzorgt onder meer boeien voor bijvoorbeeld olieplatforms, maar ziet geregeld dat de opdrachtgever alles in eigen hand wil houden. “De klant wil een monopolie op de data die door de boei wordt gegenereerd; zelfs Fugro mag niet aan die data komen.”
Samenwerking is soms eng, beaamt Eielts, en volgens Van de Werff komt dat door het besef dat data een belangrijke asset is geworden. “Maar dat besef is dan wel zeer recent ontstaan”, countert Quivooij. “Nu wij over de hele wereld schepen (kunnen) bouwen, zie je wel dat het beveiligen van je intellectual property ineens een nachtmerrie kan zijn. We hebben het redelijk tot goed onder controle, maar jaren geleden was dat besef er niet – of in ieder geval een stuk minder.”
iovanni Vierling (Fugro): “De klant wil een monopolie op de data die door de boei wordt gegenereerd; zelfs Fugro mag niet aan die data komen.”
Dat er soms ook mooie dingen gebeuren door het delen van data tussen verschillende bedrijven, laat de keten zien waarvan Vion deel uitmaakt. “Via een broker wordt er door de hele keten meerwaarde uit data gehaald. Die onafhankelijke partij werkt voor de hele keten, dus boeren, voederfabrikanten, slachterijen, groothandels, en doet ook geregeld onderzoek: wie profiteert er van de data? Zo werd er op een gegeven moment gezien dat één van de ketenpartners erop achteruit ging. Dus moesten we ingrijpen, anders zou de hele keten gefrustreerd raken.”
De gesprekspartners maken gedurende het gesprek enkele contextuele uitstapjes langs de gevaren van een overontwikkelde AI (“algoritmes die algoritmes gaan controleren, wie heeft er dan nog de verantwoordelijkheid”) en het gebruik van de multicloud (“Mensen kennen hun eigen IT-omgeving niet meer”), om uiteindelijk aan het einde van het geanimeerde gesprek te kijken naar de toekomst, hun toekomst. Wat verandert het gebruik van data-analyse in hun markt en hun bedrijf? Voor Vierling is het duidelijk: “Onze strategie leidt tot een ander businessmodel, gebaseerd op data”, zegt hij stellig. Zo ver willen Quivooij en Van de Werff niet gaan. “Data wordt en is belangrijk, maar een heel nieuw business model zie ik niet”, zegt Quivooij, terwijl Van de Werff zegt dat data “wel steeds meer waarde zal toevoegen in de keten.”
Bij de afsluitende koffie blijkt de gespreksstof nog lang niet op en wordt door de heren een nieuwe afspraak ingepland. “We hebben genoeg te bespreken dus laten we dat eens voortzetten in een van onze datacenters. Want daar vindt de kern van dit verhaal plaats: de – veelal directe – uitwisseling van data tussen organisatie die toekomstige businessmodellen mogelijk maakt”, zo besluit gastheer Michiel Eielts. Een uitnodiging die gretig wordt aanvaard door zijn gasten.

Wordt dus vervolgd.

 Auteur:   René Schoemaker