Heerema Zwijndrecht bv

Reorganisatie Heerema

Heerema heeft honderden offshoreconstructies gebouwd op het industrieterrein ‘Groote Lindt’, dat het in 1990 van staalconstructiebedrijf Grootint had overgenomen. De activiteiten in Zwijndrecht zijn door Heerema beëindigd in het kader van een reorganisatie door de sterk teruggelopen investeringen in de olie- en gasindustrie. In 2018 werd nog gemeld dat de werf in Zwijndrecht door Heerema verkocht zou worden aan het Italiaanse engineering- en aannemersbedrijf Rosetti Marino, maar dat zag er in december 2018 vanaf door de ongunstige marktomstandigheden in de offshore. Tachtig Heerema-medewerkers verloren daardoor hun baan. De sluiting werd gezien als het einde van een tijdperk, omdat Grootint en later Heerema vijftig jaar lang een grote rol speelden in de lokale economie. De overname door Oceanco biedt weer nieuwe perspectieven, want de werf zegt in een persbericht uit te kijken naar de samenwerking met lokale bedrijven, overheid en organisaties in Zwijndrecht. Oceanco hoopt hiermee haar bijdrage aan de economische ontwikkeling van haar ‘thuishaven’, de regio Drechtsteden, verder te versterken.